Noritake, Ireland, Glenbawn 2866, Oval, 10” x 7 1/4”, White
Noritake, Ireland, Glenbawn 2866, Oval, 10” x 7 1/4”, White

Noritake, Ireland, Glenbawn 2866, Oval, 10” x 7 1/4”, White

Regular price $16.00
Unit price  per